top of page

Project 2021

Dag der Vrijheden Meditatie

De koloniale geschiedenis van Nederland

 

Zoals op 5 mei in Nederland Bevrijdingsdag wordt gevierd, wordt op 1 juli herdacht en gevierd dat Nederland in 1863 de slavernij heeft afgeschaft in de toenmalige koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen. Op beide dagen vieren we waardes zoals vrijheid, democratie en mensenrechten voor iedereen, ongeacht afkomst, cultuur, kleur of gender. Om bij de ervaringen van Afrikaanse-Surinamers, Hindoestanen, Javanen, Chinezen en Antillianen, maar ook bij het koloniale verleden van Nederland in Indonesië en in de Molukken stil te staan organiseren we op 27 juni een compassiemeditatie.

 

Het herdenken en erkennen van ons pijnlijke gezamenlijke verleden kan van grote betekenis zijn en zorgen voor verbinding en saamhorigheid tussen allen die hiervoor samenkomen. De moedige woorden van Angela Merkel over de gruwelijkheden in de Tweede Wereldoorlog kunnen dienen als voorbeeld voor Nederland in het erkennen van haar verleden. Als mens worden we gevormd en geconditioneerd door ons verleden en onze omgeving, en het omgaan met de erfenis van onze gedeelde geschiedenis die pijn en gruwelijkheden met zich meebracht vraagt om compassie. We hebben compassie nodig voor elkaar.

 

Deze kwaliteiten van het hart kunnen we ontwikkelen door de beste wensen voor alle levende wezens keer op keer te herhalen, zoals gebruikelijk is in de Metta- en compassiemeditatie. Deze meditatie komt uit het Boeddhisme, dat radicaal tegen elke vorm van uitsluiting en onderdrukking is.

 

We willen de gedeelde kwaliteiten van onze harten bekrachtigen door hierbij stil staan door middel van samen te mediteren op zondag 27 juni ‘21, van 10 tot 12:30. Deze meditatie wordt begeleid door Jotika Hermsen en Simin Abravesh.

 

Wanneer: zondag 27 juni ’21 van 10:00 tot 12:30.

Waar: Online op Zoom

Aanmelden: via Sjarda Joemai

bottom of page